Почистване на кало и маслоуловители

Почистване на кало-маслоуловители

          Кало-маслоуловителят служи за отделяне на нефтопродуктите (масла, горива и др.) и утаиките (пясък, кал и др.) съдържащи се в мръсните води. Инсталирането му е наложително при паркинг пространства, бензиностанции, автомивки и там където стопанските дейности се извършват с автомобили. Сепараторът е съставен от две камери. В първата камера по гравитачен път се отделя калната утайка от водата. Във втората камера, поради по-малката си плътност петролните продукти се отделят от водата и остават на повърхността й. Сепараторите се разделят на два класа:

          - Клас I – филтриране до 5 mg/l. Сепараторът има коалесцентен филтър, който задържа петролните продукти и пречиства водата до висока степен, достатъчно за да бъде заустена в отворен водоизточник в природата (река, дере и т.н.).

          - Клас II – филтриране до 100 mg/l. В сепараторът няма микрофилтър и водата може да бъде отведена само в канализационната система. Обемът на сепараторите зависи от скоростта на водата и от нейния дебит.

          Нашата фирма "Nitro EN" ЕООД разполага с необходимото оборудване и квалифициран персонал, за да се справим с всякакъв вид кало-маслоуловители. При нужда не се колебайте да се свържете с нас.