Блог

Отпушване на канали. Какво трябва да знаем?

     Всеки опит да отпушим канала с подръчни средства води до реален риск от нарушаване на неговата цялост. Това означава чести, хронични запушвания в бъдеще време. Моят съвет, обърнете се към специалист с професионална каналопочистваща техника.

Попитайте го с каква техника разполага. Имайте предвид, че има пряка зависимост между сечението на канала и големината на каналопочистващата машина. Ако имате възможност за избор, не се колебайте, изберете тежката артилерия. Каналопочистващи машини дислоцирани на бусове са подходящи за централната градска част, трудно достъпни обекти, както и канали със сечение до 200 милиметра. Малко физика и водоструйката и каналопочистващата машина дислоцирана на бус и каналопочистващата машина дислоцирана на камион работят при налягане около 150 атмосфери на работният флуид (водата). Разликата е в дебита на флуида, при водоструйката 6-8 литра вода в минута, при буса 80-120 литра вода в минутя, а при камиона 340-500 литра вода в минута. А почистващата сила на водата е произведение на налягане по дебит. Има и някои други фактори влияещи при точната формула, но изводите оставям на вас. В повечето случаи каналопочистващите машини дислоцирани на камион са и комбинирани, което им дава възможност да работят и под ваккум, за почистване на каналите от твърдите отлагания (инертни материали).