Въведение в експлоатация

Въведение в експлоатация

Издаване на документ на акт 16.